Narzędzie

Podłączenie RCD i maszyny: schemat

Maszyna Uzo, znana nawet nie-specjalistom, jest niezawodnym środkiem ochrony przed porażeniem elektrycznym w krytycznych warunkach pracy (na przykład w pomieszczeniach o dużej wilgotności).

Transformator obniżający napięcie od 220 do 12 V - prosty i łatwy do zrobienia własnymi rękami

Transformator to urządzenie, które jest rdzeniem z dwoma uzwojeniami. Muszą mieć tę samą liczbę zwojów, a sam rdzeń jest rekrutowany ze stali elektrotechnicznej.

Sprzęt elektryczny, światło, oświetlenie

Nawet 15 - 20 lat temu obciążenie sieci było stosunkowo niewielkie, dziś obecność dużej liczby urządzeń gospodarstwa domowego powodowała czasem wzrost obciążenia.

Podłączenie przewodów o różnych przekrojach w skrzynce przyłączeniowej

Często zdarza się, że przewody różnych sekcji dochodzą do skrzynki połączeniowej i muszą być połączone. Wydaje się, że wszystko jest proste, tak jak w przypadku połączenia przewodów tej samej sekcji, ale istnieją pewne specjalne funkcje.

Ogrzewanie

  • Silnik asynchroniczny: obwód trójkąta gwiazdowego

    • Ogrzewanie
    • Asynchroniczny silnik elektryczny - sprzęt elektromechaniczny, rozpowszechniony w różnych dziedzinach działalności, a więc znany wielu osobom. Tymczasem, nawet biorąc pod uwagę bliskie połączenie asynchronicznego silnika elektrycznego z ludźmi, rzadki "jego własny elektryk" jest w stanie ujawnić wszystkie tajniki tych urządzeń.
  • Podłączenie licznika elektrycznego przez przekładniki prądowe

    • Ogrzewanie
    • System pomiarowy w sieciach czteroprzewodowych obejmuje pomiar energii elektrycznej za pomocą mierników 3-fazowych, których konstrukcja jest przeznaczona do bezpośredniego podłączenia lub korzystania z przekładników prądowych.

Publikowanie

Cyfrowe gniazdo z timerem - ścieżka do komfortu

Ludzie w istocie są bardzo dociekliwi i zawsze starają się stworzyć dla nich najbardziej komfortowe warunki. Z tego powodu pojawiają się różne odkrycia techniczne i ulepszenia.

Silnik asynchroniczny: obwód trójkąta gwiazdowego

Asynchroniczny silnik elektryczny - sprzęt elektromechaniczny, rozpowszechniony w różnych dziedzinach działalności, a więc znany wielu osobom. Tymczasem, nawet biorąc pod uwagę bliskie połączenie asynchronicznego silnika elektrycznego z ludźmi, rzadki "jego własny elektryk" jest w stanie ujawnić wszystkie tajniki tych urządzeń.